Neutra - Förbättrar hästens välbefinnande genom att neutralisera skadliga gaser från luften

Då man går in i ett stall möts man ofta av en frän lukt av ammoniak som irriterar näsan, halsen och lungorna. Många hästälskare betraktar lukten av ammoniak som ett oundvikligt inslag i deras hobby, men så behöver det inte vara. Stall är både en bostad för hästar och en plats där människor tillbringar mycket tid. Stall som luktar illa är inte någon särskilt inbjudande miljö. Dålig lukt är emellertid inte den enda nackdelen. Den är också skadlig för din hälsa. Därför bör man med tanke på hälsan hos både människor och hästar noga beakta orsakerna till den dåliga lukten liksom stallens generella kvalitet och komfort. Lyckligtvis finns det effektiva tillsatser som minimerar lukt genom att absorbera fukt och förhindra frisättning av ammoniak. Användningen av dessa tillsatser har studerats i ett flertal finska stall och visat sig ge utmärkta resultat. Upptäck själv fördelarna med Neutra.

Neutra är ett tillsatsmedel för strö som neutraliserar skadliga gaser från andningsluften och förbättrar hästens välbefinnande. Samtidigt förbättrar Neutra ströets förmåga att binda fukt och bidrar till att bibehålla näringshalten i gödseln samt förbättrar komposteringsprocessen.

Neutra består av en sammansättning av mineraler, näringsämnen, spårämnen och luktförebyggande föreningar. Produkten minskar mängden skadliga komponenter som frigörs i luften, vilket förbättrar andningsluften i stallet och säkerställer biologisk nedbrytning i förhållanden där nödvändiga element saknas i avfallet som komposteras. Neutra binder kväve-, svavel- och fosforföreningar i humusen.

Se vad användare av tillsatsmedlet Neutra har att säga om produkten. Klicka här >>

Neutra säck, 20 kg

Neutra säck, 20 kg

Neutra finns i stor bulksäck på 1000 kg, säck på 20 kg och hink på 5 kg. Mer information kommer senare.

Varför Neutra?

En luktande stallmiljö är en hälsorisk för både människor och hästar. Luftkvaliteten i stallet har en stor inverkan på hästens hälsa och på deras lungors förmåga att ta upp syre. Samtidigt innehåller den luft de andas skadlig ammoniakgas som absorberas i deras luftvägar lika fort som syret. Denna ammoniakgas är ofta orska till luftvägssjukdomar hos hästar. Varje häst behöver frisk luft att andas dagligen, annars har de risk för luftvägssjukdomar. Att släppas ut regelbundet är mycket viktigt för hästens välbefinnande. I kallare klimat är tiden utomhus ofta begränsad, och hästarna får stå inne ända upp till 12-22 timmar per dygn.  

Ta tillfället i akt och förbättra luftkvaliteten i ditt stall.

En irriterande och frän lukt indikerar närvaro av ammoniak. Ammoniakångor är skadliga för hälsan vid förlängd exponering. Ammoniak finns i naturen i urin och den bildas också i gödsel. Beroende av vilken typ av strö som används kan ammoniakhalten i häststall variera kraftigt. Ammoniak är frätande och kan tränga genom de flesta fuktiga vävnader det kommer i kontakt med. Det medför en fara för ögon, näsa, mun och slemhinnor i luftvägarna hos både hästar och människor. De viktigaste åtgärderna för att eliminera dålig lukt är ordentlig rengöring, bra ventilation och rent strö. Beroende på valet av strömaterial är det emellertid svårt att bli av med all dålig lukt utan tillsatsmedel. Det bästa resultatet uppnås genom att regelbundet avnvända ett ammoniakbindande tillsatsmedel i ströet. Det kommer att påtagligt förbättra lufkvaliteten i stallen.